Nye krav til produktoppføringer på visitnorway.com

Vi jobber nå på spreng med neste generasjons visitnorway.com. I den forbindelse setter vi nye krav til produktinnholdet som kommer fra våre samarbeidspartnere. 

Alle produktoppføringer (kommersielle og ikke-kommersielle) må oppfylle følgende krav for å bli synlige:

 • Kartkoordinater (long/lat)
 • Kategori i henhold til vår kategoristruktur
 • Beskrivende tekst
 • Minst et bilde (minimum anbefalt oppløsning er 2000*1250 piksler eller 2000*1000)
 • Være oppdatert siste 18 måneder

Visitnorway.com vil og løfte frem oppføringer som oppfyller disse kriteriene:

 • Beskrivende tekst på flere språk
 • Flere bilder
 • Nylig oppdatert
 • Populære på TripAdvisor
 • Har Video
 • Har fasiliteter
 • Er øko-sertifisert
 • Restauranter sertifisert i Norwegian Foodprints

Har du spørsmål til dette så bruke kommentarfeltet, twitter eller send epost.

Posted in Ikke kategorisert | Leave a comment

SoMeTEU15 oppsummert

Norge var godt representert med glimrende presentasjoner fra VisitOslo og Nordnorsk reiseliv på Social Media Tourism Symposium (SoMeTEU15) i Amsterdam i slutten av mars. Over to dager fikk vi gjennomganger og diskusjoner av ulike strategier og virkemidler i sosiale medier fra våre kolleger i bransjen.

Dersom man skal driste seg til å oppsummere konferansen i to stikkord er det strategi og innhold: For å nå målet om økt verdiskaping er det mest effektivt å la entusiastiske ambassadører og innbyggere skryte av destinasjonen fremfor å gjøre det selv. Dette gjøres gjennom innhold; først og fremst foto og film i ulike (sosiale) kanaler, og gjennom “ask a local/do as the locals/insiders tips”. Dette er i og for seg ikke noe revolusjonerende nytt, men de mange eksemplene som ble presentert viser ulike spennende måter å gjøre dette på.

Her vil vi trekke frem noen av presentasjonene.

Først ute var Charel van Dam i Amsterdam Marketing. “Iamsterdam” er ikke en kampanje, det er et program som er “always on” – og det handler om deg – og folket i Amsterdam.

Iamsterdam

Det kostet 50.000 Euro å lage merket i 2004 og det er blitt det mest fotograferte objektet i Amsterdam. På en god dag blir merket fotografert av 8.000 mennesker og sett av 1.2 millioner mennesker gjennom sosiale medier. Det mest stilte spørmålet på turistkontoret er “hvor er bokstavene” (svaret finner du her), og merket er en egen attraksjon på TripAdvisor. Amsterdam har rett og slett skapt en merkevare som folk ønsker å dele!

Suksessen forklares med at byens befolkning, næringsliv og tilreisende vil alltid være merkevarens fremste forkjempere.

Mye av det samme filosofien deles av Travel Albertas Nancy Smith. De vil i år ha kampanjer som utelukkende benytter turistenes eget innhold fra Instagram, fordi dette innholdet har større påvirkningskraft, turistenes nettverk er større og det handler om nettopp deres opplevelser. De skaper ambassadører gjennom å gi deres innhold en plattform, inviterer dem til å dele og gjøre det verdt bryet ved å betale for innhold og turer.

Nancy understreket destinasjonsselskapenes rolle som fasilitator, gjennom stikkordene motivere, aktivere, oppfordre, skape og forsterke. De bruker særlig Instagram, og gjennom #explorealberta og TravelAlberta har de oppnådd flere hundre tusen delte bilder og følgere.

Jef Pelkmans, fra Brandhome fortalte om merkevarebygging og (advarsel! populært ord følger) historiefortelling i et historisk perspektiv – fra historier ved bålet frem til dagens sosiale medier. Det interessante, som fort utelukkes når man snakker om historiefortelling, er at historiefortellingen skal ha budskap, aktører, konflikt, en helt/heltinne og et plot. Klassisk dramaturgi ala Hollywood altså. Her er det nok et gap mellom det vi destinasjoner vanligvis produserer og det publikum er vant til fra andre budskapsformidlere. Kanskje det er derfor vårt tradisjonelle innhold i disse dager har enda vanskeligere for å bli synlig; det er lite konflikter, helter og plot i våre kampanjer – er det ikke? Er det på tide å trå til litt, eksemplifisert med tidenes kanskje festligste kollektivreklame; Midttrafiks “Bussen”?

Jefs fem tips for  historiefortelling i sosiale medier:

 1. Delbarhet – gi folk en grunn til å dele
 2. Bruk elementene i historefortelling: destinasjonen er scenen, gjesten er hovedrolleinnehaveren og deres opplevelse er plottet
 3. Vær konsis – ikke kompleks
 4. Gjør kunden til helten
 5. Det må være en mediemiks – du kan ikke stole på at du ikke trenger å bruke penger fordi innholdet er knakende godt i seg selv

Fra Eva Kiviranta i Visit Finland  fikk vi servert en tankevekkende innsikt om hvordan og hvorfor man skal jobbe med “digital influencers”: hvor viktig det er å undersøke om bloggeren du jobber med treffer målgruppen din – eller bare andre bloggere. Det anbefales å lese “why we should still work with bloggers“,

Thomas Sprangers fra arrangør Destination Think! fortalte om sin personlige opplevelse av en skitur i Alpene gjennom hele kundereisen fra planlegging til gjennomføring og deling.

Han påpekte destinasjonenes ansvar for empati med turistene, og at vi må måle og fange opp opplevelsen de har, vi må vite når de opplever både “hjerte og smerte” under reisen. Er det noe som skaper en dårlig opplevelse? Hvordan kan vi bidra til å endre den dårlige opplevelsen, altså gå fra å markedsføre opplevelsen til å også utvikle bransjen og opplevelsen i riktig retning, der målet er å levere oppsiktsvekkende gode opplevelser. Her er vi i Norge definitivt på rett vei, eksempelvis gjennom det Innovasjon Norge gjør og det som gjøres i eksempelvis Arena Usus, NCE Tourism med flere.

Fra Nordnorsk reiseliv presenterte Evgenia Egorova deres fantastiske utvikling på Facebook, fra 11.000 (i hovedsak nordlendinger) til 135.000 (stor vekt av internasjonale) fans på tre år. Noe som skapte stor inspirasjon og munterhet var de inspirerende sangtekstene som gjerne ledsager deres postinger på Facebook, noe som gjør dette unikt i tone og stil .

Evgenia hadde mange nyttige tips og refleksjoner, som at “panoramabilder og landskapsbilder må til” selv om det ikke er strengt tatt innenfor det de ønsker å kommunisere (de, og Innovasjon Norge ønsker jo å kommunisere aktive opplevelser i en sosial kontekst). Alle destinasjoner har sin  pandabjørn eller koalabjørn, mens Nord-Norge har nordlyset. Kan det blir for mye nordlys? Vil folk gå lei?

Evgenia hadde og nyttige erfaringer og refleksjoner om innhold som ikke bør deles – som bilder av død fisk eller kontroversielle tema som hvalsafari.

Destination Cleveland ved Corinne Allie ble kåret til beste presentasjon der de presenterte merkevarestrategien, og hvordan de i løpet av tre år har økt fra å ha 34 % av innbyggerne som ambassadører til 54 %. For å oppnå dette har de tydeliggjort hva byen faktisk er og ikke er: ekte og ikke for folk som følger strømmen:


Deres motto er at dersom du ikke liker hva folk sier må du endre samtalen. Dette har de gjort ved å tilrettelegge for og invitere bloggere og ekte innhold.

Colleen Geske fra Amsterdam Marketing og forfatter av bloggen og boken ‘Stuff Dutch People Like’  bød på innsikt i hvordan man bygger communities og innholdsstrategi rundt  følelser som overraskelse (viktigst for viralt innhold), glede, forventning, tillit, sinne, trishet og frykt (de tre sistnevnte mindre egnet).

Hun understreket viktigheten av sterkt visuelt innhold, og at man ikke må la andre avdelingers KPI’er (som f.eks. salg) få styre innholdet i de sosiale kanalene.

“Vår egen” Katrine Mosfjeld fra VisitOslo fortalte om deres digitale strategi for innovasjon og fornyelse. Som kjent handler det om å øke det digitale fotavtrykket med 20 % og å bli en digital spydspiss for Oslo, gjennom å bli det første destinasjonselskapet med et åpent API. Hvorvidt folk vil trenge nettsiden visitoslo.com i fremtiden er mer uvisst, men folk vil fortsatt ha behov for Oslo-informasjon. Oslo har sluttet med workshops, messer og megaboards og satser nå digitalt med Oslokortet-app og  Katrine viste også hvilke dager hotellene i Oslo har høyest fortjeneste per solgte rom, og det var de dagene det er store arrangement i byen. I det landskapet passer integrasjonen med Billettservice ypperlig inn.

Alle presentasjonene fra konferansen finnes på SoMeTourism.com

Posted in Markedsføring | 1 Comment

Hva skal til for å gi turismen og reiselivet et drømmeløft i Norge?

Verdiskaping 2Menon og Høgskolen i Buskerud la forrige uke fram rapporten de har skrevet på oppdrag for Nærings- og Fiskeridepartementet «Verdiskapingsanalyse for reiselivet i Norge – utvikling og fremtidspotensial». Rapporten er et godt utgangspunkt for å diskutere hva som skal til for å øke verdiskapingen av turisme i Norge – gi reiselivet et drømmeløft, og hvordan dette i sin tur kan bidra til mer attraktive lokalsamfunn rundt omkring i det ganske land.

Turisme skaper omsetning for mange næringer utfor reiselivet 

Verdiskapingen som kommer fordi folk reiser har ringvirkninger langt ut over det den klassiske reiselivsnæringen. I satellittregnskapet for turisme for 2011 anslår SSB at samlet turistkonsum i Norge var på 128 mrd. kroner. Menon fant at samlet omsetning i reiselivsnæringene (inkludert forbruk fra lokalbefolkningen) var på 69 mrd kroner i 2013. Det betyr at en stor andel av turistkonsumet er utenfor de tradisjonelle reiselivsnæringene (ca. 35 prosent i følge SSBs anslag). UNWTO påpeker at turisme er et unikt fenomen fordi det er definert av turisten – forbrukeren, og disse kjøper produkter og tjenester fra aktører i mange ulike næringer, både innenfor og utenfor reiselivsnæringene. Det er også grunnen til at det er utviklet internasjonale standarder for hvordan dette skal måles i form av satellittregnskap, som er en del av nasjonalregnskapet.

Reiselivet er tjent med at Norge og norsk næringsliv går godt og har en felles profil

I tillegg til at turistene bruker penger på et bredt spekter av produkter og tjenester er forretningsturismen, yrkesreiser, kurs, konferanser, kongresser og møtevirksomhet svært avhengig av at Norge har fremgangsrike bedrifter og næringer, som får folk i bevegelse, og dermed skaper omsetning for reiselivet. Dette ser vi tydelig når vi ser på utviklingen de siste månedene i Rogaland, der oljenæringen er sterk. Overnattinger knyttet til kurs- og konferanser falt i perioden august til november i 2014 med 9 prosent sammenlignet med samme periode i 2013, og med 16 prosent sammenlignet med samme periode i 2012. Heldigvis har ferie- og fritidstrafikken ved overnattingsstedene i fylket vokst noe sterkere i samme periode, slik at det totale volumet øker med 4 prosent. Dette er kun et lite eksempel som illustrerer at det er totaliteten som legger grunnlaget for økt verdiskaping og høyere lønnsomhet i reiselivet i årene som kommer. Det samme vil gjelde både for transportsektoren og opplevelsesnæringen. Reiselivet er svært avhengig av en positiv utviklingen i næringslivet ellers og norsk økonomi generelt. I nasjonalregnskapet er det tatt høyde for at turistene bruker penger på tvers av bransjer når de er på reise. Dette reflekteres i for liten grad i markedsføringen av norsk reiseliv og i samarbeidskonstellasjoner mellom reiselivet og andre næringer. I en rekke land har man i større grad tatt konsekvensen av dette og jobber mer systematisk med å markedsføre landet totalt sett og summen av næringsliv, kultur og samfunnsliv. Gode eksempler på dette er New Zealand, Storbritannia og Canada.

Turisten bestemmer, skal vi lykkes må vi tenke nytt 

Veksten i internasjonal turisme har svært solid over mange år, og forventes å vokse også i årene som kommer. Menon dokumenterer at vi har mistet internasjonal konkurranseevnen de siste årene og peker på den særnorske pris- og kostnadsutviklingen som en viktig årsak til dette. Rapporten påpeker også at «det oppsiktsvekkende er at vi ikke har tapt større andeler. Det vitner nemlig om at reiselivsnæringen langt på vei har lykkes i å kompensere tapet kostnadsmessig med økt kvalitetsmessig konkurranseevne». Det er svært positivt og indikerer at Norge som reisemål er på rett vei. Tilgjengeligheten til Norge har økt fenomenalt de siste 10 årene, særlig i form av svært mange flere direkte flyruter til utlandet og at betydelig flere utenlandske turister kommer med cruiseskip til norske havner. Stadig flere velger også andre overnattingsformer enn hotell når de er i Norge. Næringen har vært og er preget av betydelige strukturelle endringer som ikke er særnorske, men som også preger reiselivet internasjonalt. Økt tilgjengelighet, betyr også økt konkurranse fordi konkurransearenaen utvides når turistene reiser lengre enn før. Cruiserederiene kan tilby rundreiser som er lett tilgjengelig og langt mindre krevende å planlegge enn klassiske rundreiser på land. Cruise, privat utleie av hytter, hus og leiligheter spiser andeler fra hoteller og tradisjonelle overnattingsbedrifter. Store deler av den reisende delen av befolkningen i inn- og utland reiser mer enn før, lengre enn før og på andre typer reiser enn før. Det betyr at alle aktører må tenke nytt og tilpasse helheten i tilbudet til endrede behov i markedet.

Menon dokumenterer at aktivitets- og opplevelsesnæringen har vokst mye de siste årene. Turister og lokalbefolkning etterspør et bredt spekter av aktiviteter og opplevelser. Dette ser vi også tydelig i Innovasjon Norges Turistundersøkelse. I løpet av de tre årene vi har gjennomført denne undersøkelsen ser vi en klar tendens til at både norske og utenlandske ferieturister som er på reise i Norge deltar i flere aktiviteter og opplevelser sommeren 2014 sammenlignet med sommeren 2012. De er også betydelig mer opptatt av å smake lokal mat og lokal drikke enn de var for bare to år siden.

Norge som reismål må vise fram en større variasjon av aktiviteter og opplevelser

Rapporten fra Menon påpeker (slik andre rapporter også har gjort tidligere) at nettverk og klynger er særlig effektive mot reiselivsnæringen, blant annet fordi det gir små aktører muligheten til å bygge skalafordeler de ikke kan oppnå alene. Det er også god grunn til å tro at denne typen samarbeid vil bidra til en større differensiering og variasjon i produkttilbudet, dersom klyngene i større grad også tar opp i seg andre aktører utenfor det tradisjonelle reiselivet. Mer systematisk og langsiktig samarbeid i nettverk og klynger kan også bidra til å redusere markedssvikt som følge av manglende koordinering og informasjonsdeling mellom aktørene, og at kunnskapsproduksjonen er for liten i forhold til det som ville vært samfunnsøkonomisk lønnsomt. Økt samarbeid i nettverk vil bli viktig for å bygge fortsatt kvalitetsmessig konkurransefortrinn i årene som kommer. Dersom denne formen for samarbeid skal gi avkastning i form av økt tilstrømming og omsetning, blir det også viktig å se på hvordan markedsføringen av Norge som reisemål i større grad skal reflekter denne kvalitetsøkningen og differensieringen. Per i dag er det for tette skott mellom utviklingen som foregår i nettverk og den økte produksjonen av opplevelser som foregår over hele landet og markedsføringen av Norge som reisemål. Det er synd fordi Norge som reismål blir mer attraktivt og spennende om vi greier å vise fram et rikt tilbud av opplevelser som Menon dokumenterer at vi har fått de siste årene på en tydeligere måte.

Formidlingsbransjen (turoperatører, reisebyråer, reisearrangører, guider og reiseledere) har ikke hatt den samme positive utviklingen i omsetning som de øvrige sektorene innenfor reiselivet i følge rapporten. Det er ikke gjort rede for hvor stor andel av omsetningen til denne delen av reiselivet som formidler utenlandsreiser til nordmenn, i forhold til å gjøre opplevelser i Norge tilgjengelig for utenlandske og norske turister. Forventningene blant turistene om at det skal være enkelt å planlegge, kjøpe og gjennomføre en reise er sterkt økende og behovet for effektiv distribusjon og formidling er derfor avgjørende for å lykkes. Det er derfor nødvendig å dra i gang en debatt om hva som skal til for å bygge bro mellom utvikling og markedsføring, for å sikre at en stor del av det norske reiselivstilbudet ikke blir en godt bevart hemmelighet for turister, som i utgangspunktet har behov og interesser som samsvarer med det vi kan levere på. Et tett samarbeid mellom enkeltaktør i klynger bør strekke seg så langt at de sørger for at de individuelle produktene fremstår som en helhet – en konsistent historie – for potensielle turister (overnatting, transport, opplevelser, lokal mat, kultur, historie, arkitektur, reiseruter etc). Jeg er overbevist om at dette vil bidra til høyere lønnsomhet for hver enkelt aktør, at det samlet sett vil gjøre Norge betydelig mer attraktivt som reisemål og at det i tillegg vil bidra til økt lokalt engasjement og stolthet. På denne måten kan vi foredle det norske reiselivsproduktet, realisere stordriftsfordeler og gjøre variasjon og bredde til et konkurransefortrinn. Utvikling og markedsføring har alltid vært to sider av samme sak, men i dagens transparente verden er det uavlatelig knyttet sammen.

Jeg gleder meg til å følge debatten om #drømmeløftet for reiselivet og håper på mange spenstige meningsutvekslinger og innspill.

 

 

 

 

Posted in Ikke kategorisert | 1 Comment

Statistikk for visitnorway.com januar 2015

I januar 2015 registrerte vi en liten nedgang i trafikken på visitnorway.com, men også flere klikk ut til våre partnere. Fortsatt søkes det mest etter destinasjoner – og vi ser en markant vekst i trafikk fra mobil.

Totalt sett hadde visitnorway.com 1.881.362 besøk i januar 2015, mot 1.943.474 i januar 2014. Det tilsvarer en nedgang på 3,2 %. Antall sidevisninger påvirkes i mindre grad, og endte på 4.456.307 millioner – en nedgang på 0,6 %.

Trafikken går noe ned på “gamle visitnorway.com” sammenliknet med året før:

Graf: statistikk på visitnorway.com januar 2015

Graf: statistikk på visitnorway.com januar 2015 målt mot januar 2014

For vårt “kampanjeunivers” der det meste av trafikken er betalt, er det mer variasjon og samlet sett en oppgang:

Graf: kampanjer på visitnorway.com januar 2015 målt mot januar 2014

Graf: kampanjer på visitnorway.com januar 2015 målt mot januar 2014

Topp tre trafikkilder:

 1. Google organisk søk: 1,1 millioner besøk og 66 % av trafikken (+ 13 %)
 2. Direkte trafikk: 277.000 besøk og 16 % av trafikken (-23 %)
 3. Google betalt søk: 91.000  besøk og 5 % av trafikken (- 36 %)

Det er verdt å merke seg at Facebook er på 4. plass for trafikkilder, men har likevel bare 1 % av trafikken. I forhold til januar 2014 var det en liten oppgang i trafikken fra Facebook.

Topp tre trafikkilder til “kampanjeuniverset”:

 1. Google betalt søk: 58 806 besøk (+ 167 %)
 2. Google organisk søk: 11 862 besøk (+ 76 %)
 3. Direkte trafikk: 10 444 besøk (- 61 %)

Ubetalte søkeord som gir trafikk til visitnorway.com:

Dette er topp 10 ubetalte søkeord som gir trafikk til visitnorway.com fra Google i januar:

 1. Ski jump/holmenkollen ski jump
 2. Norway
 3. Visit norway
 4. Northern lights
 5. Svalbard
 6. Oslo
 7. Norwegen
 8. Aurora boreale
 9. Lofoten
 10. Tromso

(Kilde: Google webmaster tools)

Det søkes altså fortsatt etter spillet Holmenkollen Ski Jump, snart 10 år etter det første spillet ble utgitt!

Mobil og nettbrett:

Det er ingen overraskelse at veksten i trafikk fra mobil og brett fortsetter: I januar 2015 sto mobil/brett for 33 % av trafikken, mens det for 12 måneder siden var 25 %.  Det er fra mobiltelefoner trafikken øker, og de sto for 20 % av trafikken i januar, mens tablet hadde 13 %. Her er det betydelige variasjoner fra land til land.

Klikk til reiselivsnæringen: I tillegg til synlighet er klikk viktig for mange. Det ble klikket 295.000  ganger videre fra visitnorway.com og de 10 som fikk flest klikk fra visitnorway.com i januar var:

 1. Book Norway
 2. NSB
 3. Tromsø
 4. Fjord Tours
 5. Skistar
 6. Norwegian
 7. Autopass
 8. Bergen reiselivslag
 9. Hurtigruten
 10. Fjord1

Topp 10 land de besøkende kommer fra: Som vanlig er Norge på topp, fulgt av Tyskland.

Land (antall besøk i parentes)

 1. Norge (246.767)
 2. Tyskland (217.418)
 3. Storbritannia (184.784)
 4. USA (152.547)
 5. Nederland (100.665)
 6. Sverige (95.886)
 7. Kina (94.608)
 8. Frankrike (85.308)
 9. Spania (84.041)
 10. Italia (82.260)

 

Søk – internt på visitnorway.com:

Ikke overraskende er det destinasjoner de potensielle turistene søker mest etter når de har kommet til visitnorway.com. Dette er topp 10 destinasjoner:

 1. Norway
 2. Oslo
 3. Bergen
 4. Tromso
 5. Lofoten
 6. Stavanger
 7. Trondheim
 8. Geilo
 9. Geiranger
 10. Flåm

For oss er det jo litt spesielt er det jo at man søker etter “Norway” på visitnorway.com.

Mest lest

Utover forsider og kampanjer er dette stoffet som er mest benyttet i januar:

 1. Holmekollen Ski Jump
 2. The northern lights
 3. Geilo
 4. When and where to find the northern lights
 5. Seasons and climate in Norway
 6. Geiranger 360
 7. Webkamera på Geilo
 8. Trondheim
 9. Fjord Norway
 10. National Tourist Routes

Om tallene

Her har jeg trukket frem noen tall jeg syns er interessante fra januar. Er det andre tall du ønsker å vite noe om bruk gjerne kommentarfeltet under.

Posted in Analyse, Statistikk | Leave a comment

Nytt innhold på Visitnorway

Visitnorway har mye nytt innhold å by på fra den siste tiden; som en unik hvalfilm, to inspirerende sykkelfilmer og en flunkende ny infografikk.

Mer underholdende informasjon
Vi fortsetter produksjonen av infografikk. Forrige gang var det vikingopplevelser som fikk et visuelt løft. Denne gangen har vi tatt et steg opp i strukturen og laget en presentasjon av Norge.

Infographic  Norway from top to bottom  Official Travel Guide to Norway  visitnorway.com

http://www.visitnorway.com/en/about-norway/discover-your-own-norway/

 

Nye videoer

Hvalsafari i RIB
Mektigere naturopplevelse skal du lete lenge etter. Spesielt det at opptakene er gjort i en RIB, helt inntil de enorme skapningene, gjør opplevelsen unik. Fortellerstemmen er fra fotografen selv, og bidrar til at vi kommer tett på opplevelsen.

Whale safari

http://www.visitnorway.com/en/where-to-go/north/vesteralen/what-to-do/have-a-whale-of-a-time-in-vesteralen/

Sykkel
Vi bruker vinteren til å forberede sommersesongen, og sykkelinnholdet på Visitnorway har fått selskap av to nye videoer:

Sykkelfilm fra Rallarvegen
Innovasjon Norge, Fjord Norge og Visit Sognefjord har gått sammen om filmproduksjon. Vi håper den nye filmen skal friste internasjonale opplevelsesturister til å prøve Norges mest berømte sykkelrute, Rallarvegen.

Cycle Rallarvegen from the mountains to the sea  Official Travel Guide to Norway  visitnorway.com

http://www.visitnorway.com/en/where-to-go/fjord-norway/flam/what-to-do-in-flam/tour-suggestions-in-flam/cycling-along-the-rallarvegen-road/

Sykkelfilm fra Romsdal
Enda en ny sykkelfilm kommer fra samarbeidet mellom Innovasjon Norge og Fjord Norge, som vi selvfølgelig også legger på relevant side på Visitnorway:

http://www.visitnorway.com/en/where-to-go/fjord-norway/cycling-in-fjord-norway/

 

Ny topp 10-liste: Norske fosser
Fossene våre er en viktig del av kombinasjonen fjord og fjell. I mangel av en fosseksperts anbefalinger, lagde vi en liste over de flotteste fossene selv, med kriteriet om at de må være lett tilgjengelige for turister, og med en viss geografisk spredning.  Hvis du savner en foss på listen håper vi at du gir oss et hint, så vi kan legge den til.

mardalsfossen

 

http://www.visitnorway.com/en/what-to-do/attractions-culture/nature-attractions-in-norway/waterfalls-in-norway/


Ny artikkel: Reise i Norge for funksjonshemmede
Er det enkelt å reise rundt i Norge med rullestol? Hva hvis man har redusert syn eller hørsel?  Det har ved flere anledninger vært ytret ønsker om at vi samler denne typen informasjon for funksjonshemmede på Visitnorway.

http://www.visitnorway.com/en/about-norway/travel-facts/travel-in-norway-for-the-disabled/

Ny artikkel: Thor Heyerdahl
I fjor ville Thor Heyerdahl blitt 100 år gammel. I den forbindelse laget vi en oversikt over aktuelle begivenheter i jubileumsåret. Oversikten er nå gjort om til en mer generell artikkel om Heyerdahl.

http://www.visitnorway.com/en/what-to-do/attractions-culture/thor-heyerdahl-100th-anniversary/

 

Kampanjer
Visitnorway tilbyr en lang rekke kampanjer fordelt på temaer, geografi og årstider. Her er som eksempel to skikampanjer som ligger ute for tiden:

 

Skikampanje i Storbritannia

Skiing in Norway1

http://campaign.visitnorway.com/uk/Skiing-in-Norway/?filter=Home

Partnere
Beitostølen Resort
Visit Geilo
Skistar Trysil
Skistar Hemsedal.

Disse har etablert et prosjekt og markedsfører seg i Storbritannia blant annet under navnet «Norway Home of Skiing».

Mål
Skape oppmerksomhet i det britiske marked om Norge som en alpin skidestinasjon.
Økt salg hos deltagende partnere.

Målgruppene
Familier med barn opptil 16 år, samt nybegynnere.
Erfarne skiløpere som ønsker å oppleve «noe nytt».

Viktigste USP’er
Gode snøforhold
Ideelt for familier og nybegynnere
Lite køer i skibakkene

 

Svensk skikampanje

Bättre skidåkning i Norge

http://campaign.visitnorway.com/se/skidor/?filter=Start

Deltakere
ALPINCO: Hafjell & Kvitfjell
Skeikampen
Norefjell
Fjord Norge/Ski Fjord Norway
Visit Lillehammer
Svenske skioperatører: Nord Resor & Bengt Martins

Målgrupper
Primær:  Svenske barnefamilier i Sørvest Sverige
Sekundær: Topptur- og offpisteentusiaster

Facebook
Løpende aktiviteter og kommunikasjon på vår facebookside:  https://www.facebook.com/visitnorway.se

Viktigste USP’er
”Bättre skidåkning”
Snøsikkerhet
Nærhet/Tilgjengelighet
Mangfold/stor variasjon
Value for Money
Atmosfære

 

Del gjerne meningene dine om det vi har jobbet med den siste tiden, eller det du mener vi bør jobbe med i fremtiden. For tiden jobber vi mest med planlegging av innhold til den nye versjonen av Visitnorway, som skal lanseres i løpet av 2015. Vi kommer med mer informasjon om dette etter hvert.

 

 

Posted in Film, Innhold | 1 Comment

Visitnorway.com enda bedre tilpasset mobil

Det er stadig flere som bruker visitnorway.com på mobilen. I juli 2014 kom 9 prosent av trafikken (noe som utgjør 192.000 brukere) på visitnorway.com fra mobiltelefoner lokalisert i Norge.Det gjør mobilbrukere i Norge til den nest største brukergruppen – kun slått av desktop-brukere i Norge.

Man trenger ikke spå i krystallkuler for å se at mobilbruken kommer til å øke fremover, og vi har derfor laget en egen «finn i nærheten» funksjonalitet som presenterer reiselivsprodukter basert på hvor brukeren fysisk er når han bruker mobiltelefon. Med dette vil de som besøker visitnorway.com på mobilen i Norge få en raskere vei til attraktive produkter i umiddelbar nærhet.

Funksjonen er nå lagt på forsiden sammen med tydelige innganger til produktsøk:

Forside med "finn i nærheten" funksjonalitet

Forside med “finn i nærheten” funksjonalitet

 

Filtreringen av produkter har og blitt løftet og forbedret på mobil:

Resultatside "i nærheten"

Resultatside “i nærheten” med filter lukket

Trykk på “filter” åpner ulike filtre:

 

Filter åpnet

Filter åpnet

Dette fungerer og på desktop men er ikke tatt ut like tydelig på en forside ennå.

Fremover vurderer å løfte dette til en global funksjon på alle sider for mobilbrukere.

Posted in Funksjonalitet, Markedsføring, Mobil | Leave a comment

Statistikk for Visitnorway.com 2014

En liten nedgang i trafikken, men like mange klikk ut, destinasjoner fortsatt mest søkt etter, og en betydelig vekst i trafikk fra mobil/tablet er hovedtrekkene i trafikken på visitnorway.com i 2014.

Vi har vært vant til at trafikktallene for visitnorway.com har gått én vei, oppover. 2014 ble det første året der trafikken gikk ned.

Totalt sett hadde visitnorway.com 21,1 millioner besøk i 2014, mot 22,2 millioner i 2013. Det tilsvarer en nedgang på 5,5 %. Antall sidevisninger påvirkes av dette, og endte på 46 millioner, en nedgang på 8 %.

Trafikken er ganske jevne på “gamle visitnorway.com” der det meste av trafikken kommer fra søk, direkte trafikk og henvisninger:

Graf: statistikk visitnorway 2014

Graf: besøk på visitnorway.com i 2014

For vårt “kampanjeunivers” der det meste av trafikken er betalt, er det betydelig mer variasjon:

Graf: kampanjer på visitnorway.com 2014

Graf: kampanjer på visitnorway.com 2014

Topp tre trafikkilder:

 1. Google organisk søk: 11 millioner besøk og 64 % av trafikken (+ 20%)
 2. Direkte trafikk: 3,5 millioner besøk (-40 %)
 3. Google betalt søk: 1,2 millioner besøk (- 54 %)

Det er verdt å merke seg at Facebook er helt nede på 8. plass for trafikkilder med bare 1 % av trafikken. Nedgangen har vært stor etter at Facebook startet med “Pay to Play“; I 2012 var Facebook den femte største trafikkilden, med 2% av trafikken.

Søkeord som gir trafikk til visitnorway.com:

Etter at Google innførte kryptering av søkeord, er det ikke lenger søkeord-statistikken like pålitelig, men dette er topp 10 ubetalte søkeord som gir trafikk til visitnorway.com fra Google, Bing, Yahoo og andre søkemotorer:

 1. Norway
 2. Visit Norway/visitnorway
 3. Northern Lights
 4. Bergen
 5. Oslo
 6. Lofoten
 7. Svalbard
 8. Ski jump2/Holmenkollen ski jump 2
 9. Aurora boreale
 10. Trollstigen

Hva skyldes nedgangen i trafikk?

Det er ikke lenger et mål i seg selv å ha mest mulig trafikk på visitnorway.com, men å treffe akkurat de målgruppene vi er på jakt etter. Dette her ført til en endring i vår strategi for bruk av betalte søkeord, der vi ønsker å posisjonere Norge på et overordnet nivå også på Google. Vi har derfor redusert antall søkeord fra mange tusen til noen hundre. Dette gir dyrere klikk, men høyere kvalitet. Brukerne er lenger inne og leser flere sider.

Andre årsaker er generelt lavere markedsføringsbudsjetter, den nevnte nedgangen fra Facebook, stadig tøffere konkurranse om synlighet på nett, samt et eget “kampanjeunivers” for betalt display-annonser, der hensikten er å raskt sende trafikken videre til partnerne og ikke videre på visitnorway.com forklarer mye av nedgangen i besøk og sidevisninger.

Det er også verdt å nevnte at vår kilde til tall er Google Analytics. På grunn av trafikkmengden til visitnorway.com er kapasitetsgrensene for Google Analytics er sprengt. og dette gir begrensninger på nøyaktigheten i tallene.

Årsaken til at nedgangen i sidevisninger er større enn antall brukere er fordi det aller meste av den betalte trafikken går til våre kampanjesider, som er laget for å sende forbrukeren raskt videre til våre partnere.

Veksten i trafikk fra mobil påvirker også antall sidevisninger fordi mobilbrukere leser færre sider.

Mobil og nettbrett:

Det er ingen overraskelse at veksten i trafikk fra mobil og brett fortsetter: I januar 2014 sto mobil/brett for 25 % av trafikken, mens det i desember var økt til 36 %. I sommermåneden juli var hele 39 % av trafikken fra mobil/brett. Ikke overraskende oppholder mobilbrukere seg kortere tid på visitnorway, og ser færre sider enn desktop-brukere.

Klikk til reiselivsnæringen: I tillegg til synlighet på visitnorway.com er klikk viktig for mange. Det ble klikket 2,9 millioner ganger videre fra visitnorway.com. Dette er jevnt med året før.

De 15 lenkene som får mest klikk fra visitnorway.com er:

 • Book Norway
 • NSB
 • Norway in a Nutshell
 • Visit Bergen
 • Norwegian
 • Visit Oslo
 • Destinasjon Tromsø
 • Fjord1
 • Norway buss Express
 • Visit Aalesund-Geiranger
 • Fjord Norway
 • Region Stavanger
 • Destinasjon Lofoten
 • Turistforeningen

Topp 10 land de besøkende kommer fra: Som vanlig er Norge på topp, fulgt av Tyskland.

 1. Norge
 2. Tyskland
 3. USA
 4. Storbritannia
 5. Sverige
 6. Danmark
 7. Nederland
 8. Spania
 9. Frankrike
 10. Italia

Søk – internt på visitnorway.com:

Ikke overraskende er det destinasjoner de potensielle turistene søker mest etter når de har kommet til visitnorway.com, dette er topp 10 destinasjoner:

 1. Oslo
 2. Bergen
 3. Stavanger
 4. Lofoten
 5. Trondheim
 6. Tromsø
 7. Geiranger
 8. Flåm
 9. Preikestolen
 10. Kristiansand

Topp 10 ikke-destinasjons søkeord er

 1. Northern lights
 2. Frozen
 3. Camping
 4. Cruise
 5. Hurtigruten
 6. Food
 7. Christmas
 8. Ski
 9. Fjord
 10. Rafting

Det er interessant at “Christmas” er mye søkt etter, samtidig er det et tema som bare løftes frem i en kort periode, mens tema som Ski og Fjord er lettere å finne frem til uten søk.

E-brosjyrer mye lest

I tillegg til nevnte sidevisninger kommer visninger av våre og våre partneres e-brosjyrer. Disse har hatt 180.000 besøk med 7,7 millioner sidevisninger.

De fem mest leste brosjyrene er

 1. Fjord-Norge guide
 2. Bergen guide
 3. Camping guide
 4. Hardangerfjord guide
 5. Vandrekatalog

Om tallene

Her har jeg trukket frem noen tall jeg syns er interessante fra 2014. Er det andre tall du ønsker å vite noe om bruk gjerne kommentarfeltet under.

Posted in Analyse, Markedsføring, Statistikk | 2 Comments

Innovasjon Norge på #SoMeT14AU

Mange av prosjektene Innovasjon Norge har gjennomført i  digitale medier vekker stor internasjonal interesse. 

Det siste året har vi vært på blant annet WTM, Enter2014, TravelZoom og den prestisjetunge #SoMeT14AU for å presentere noen av våre erfaringer og satsninger.

Temaet for #SoMeT14AU er (åpenbart) sosiale medier. Undertegnede presenterte noen av våre sosiale kampanjer, som “Skrik”, Geiranger 360,  Holmenkollen Ski Jump og 360 Wingsuit. Jeg presenterte og Fjord Norges suksesskampanje fra 2013″The Best of Fjord Norway”.

Faglig sett var det mye å ta med seg hjem. Deltakerne var hovedsakelig fra Australia, og der satser reiselivet tungt på markedsføring i sosiale medier. Bilder av dyr er en gjenganger; Koalabjørner, havskilpadder, og ikke minst kenguruer i solnedgang skaper stort engasjement i deres sosiale medier.

Noen av høydepunktene:

Pure Michigan (USA) regnes av analyse- og informasjonsselskapet Skift for å være blant de fremste i verden på sosiale medier, og Chad Wiebesick presenterte deres strategi. Den handler om å finne og fremheve de beste fans og “ambassadører”, og gjøre de til å bli helten og få de til å dele deres beste innhold. Michigan bruker 80/20 regelen: 80 % av innholdet de deler er fra fansen, bare 20 % er deres eget. Dette er helt i tråd med mantraet “Social media means being social”.

Pure Michigan er den neste største DMO på Instagram, med over 110.000 følgere. Eksempelvis gjennomfører de “Michigan Guest Photographer”, der en gjestefotograf poster tre til 10 bilder per dag.

Lignende strategi brukes av British Colombia, som hevder at den beste strategien for sisiale medier er rett og slett hva fansen gir deg. Dette benytter de til å lage reiseruter basert på spørsmål til fansen som “om du har en uke i BC, hvor vil du dra?”

Kinesiske WEIBO er kinas svar på Facebook og Twitter og har imponerende mengder besøk: intet mindre enn 536 millioner (!) brukere, hvrav 144 millioner er aktive hver måned. WEIBO brukes i hele reisesyklusen, før under og etter.

South Australia Travel Commission presenterte deres filmprosjekt “Through Local Eyes” der lokale filmskapere får frie tøyler til å presenterer sine lokale “jordbærsteder”. Målet er å få tilbake følelser inn i destinasjonsmarkedsføringen.

Fem tips fra Tourism and Events Queensland  og deres “Surprise and Delight” prosjekt på Twitter. som går ut på at de finner og velger noen heldige og tilfeldige mottakere av en hyggelig overaskelse, som passer til det de ytrer på sosiale medier:

 1. Overrask
 2. Lær å lytte.
 3. Vær menneskelig: folkelig og vennlig.
 4. Lær av det du gjør
 5. Bry deg.

#SoMeT14AU oppsummert 

 1. Gi slipp på merkevaren din; få frem dine fans og ambassadører. De har mer interessante historier enn deg.
 2. Finn og benytt muligheter til å fasilitere deling av innhold.
 3. Vær modig og ta sjanser
 4. Vær annerledes. Differensier deg fra konkurrentene
 5. Fokuser på det du er best til. Ingen kan være best på alt.
 6. Mål opplevelsene du tilbyr publikum, og finn frem til hvor du har forbedringsmuligheter i kundereisen.
 7. Bry deg om folk.

Samtlige presentasjoner fra #SoMeT14AU er lagt ut her.

Innovasjon Norges presentasjonen finner du her.

 

Posted in Markedsføring | Leave a comment

Norges-app vant reiselivspris

Innovasjon Norge lanserte i fjor mobilapplikasjonen TO Norway – et opplæringsverktøy for reisebyråansatte i Spania. Appen ble svært godt mottatt og nylig ble den hedret med den spanske reiselivsbransjens The AppTourism Award 2014.

Innovasjon Norge Spania vant dermed prisen for den beste internasjonale mobilapplikasjonen, og ble fremhevet i den spanske reiselivsbransjen for å være innovative og nytenkende innenfor bruk av ny teknologi i reiselivet.

TO Norway Visitnorway.com10 videoer om populære norske steder

Utgangspunktet for appen var at Innovasjon Norge ønsket å lage et opplæringsverktøy for spanske reisebyråer. Denne ble første gang lansert i mai i fjor, og er tilgjengelig både for Apple og Android-telefoner, samt vanlige nettsider. Gjennom 10 videoer tilbys det praktisk informasjon om Norge og Norges mest populære turistregioner, som for eksempel Tromsø. I tillegg gjennomføres det en rekke utfordrende spørsmål for å teste den lærte kunnskapen.

I følge reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge er bransjebearbeidelse viktig i flere av våre prioritert markeder. Mye fordi vi ser at turister som bestiller reiser gjennom turoperatører og reisebyråer har et større forbruk. I tillegg stimulerer reisebyråene til viktig nyrekruttering av nye turister til Norge. Denne appen gir derfor spanske turoperatører et viktig verktøy i salget av Norge, mener han.

125 kandidater kjempet om prisen

Juryen hadde 125 kandidater å velge mellom, men endte opp med TO Norway. De begrunner prisen med at TO Norway gir relevant oppdatert informasjon til brukeren, et tidsmessig og intuitivt design og enkel navigering, som sammen skaper en unik reiseopplevelse for turisten.

Programmet har altså blitt en suksess, ikke bare blant reisebyråansatte, men også for alle som har interesse for å reise. TO Norway er en perfekt og nyttig reiseguide på mobilen.

Last ned fra Apple Store

Last ned for Android fra Google Play

Tilgang via nettside: “Experto en Noruega”: http://www.expertonoruega.visitnorway.com/

 

Posted in Design, Ikke kategorisert, Innhold, Markedsføring, Merkevare, Mobil | 1 Comment

Ny rekord for verdensturismen i 2013

Antall internasjonale turistankomster økte med 5 prosent i 2013. Dette er overraskende siden global økonomi fremdeles går på lavgir, og høyere enn det ekspertene greide å forutsi.

De første prognosene UNWTO publiserte for 2013, spådde en gjennomsnittlig vekst på 3-4 prosent. Disse prognosene ble oppjustert i løpet av året til en vekst på mellom 4- 4, 5 prosent.  UNWTO baserer sine prognoser på en undersøkelse gjennomført blant private og offentlige bedrifter/organisasjoner i 150 land. Dette viser at turismen er robust, og at man ikke alltid kan se på økonomiske utsikter alene for å si noe om utviklingen.

52 millioner flere reiser på verdensbasis
Økningen på 5 prosent tilsvarer 52 millioner flere reiser på tvers av landegrenser sammenlignet med 2012, og antall ankomster nådde dermed en ny rekord på 1, 097 milliarder. Alle verdensregioner nøt godt av den økte reisevirksomheten, bortsett fra Midtøsten med en nullvekst å se tilbake på. Asia og Stillehavslandene og Afrika hadde 6 prosent flere ankomster, mens Europa og Amerika økte med henholdsvis 5 og 4 prosent.

Disse tallene er et gjennomsnitt, og det er forskjeller innad i regionene. I Europa er det Sentral- og Øst-Europa (+9 %) og Sør- Europa (+8 %) som kan se tilbake på et veldig godt år. Vest- Europa hadde en vekst på 5 prosent, mens Nord-Europa hadde den svakeste veksten med 3 prosent flere ankomster enn i 2012.

Økning gir også utfordringer
Det at mange regioner opplever en sterk økning i antall besøkende er ikke helt uproblematisk i følge UNWTOs generalsekretær Taleb Rifai som påpeker: «… Against this backdrop, UNWTO calls upon national governments to increasingly set up national strategies that support the sector and to deliver on their commitment to fair and sustainable growth.”

 

UNWTO 2013

Posted in Analyse, Markedsføring, Statistikk | Tagged , | Leave a comment