Statistisk sentralbyrå må sørge for at overnattingsstatistikken blir sammenlignbar med tidligere år

Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført flere endringer i grunnlaget for den månedlige overnattingsstatistikken, omleggingen gjør at flere bedrifter kommer med og at det blir lettere å sammenligne med andre europeiske land, det er svært positivt. Endringen fører imidlertid til at  reiselivsnæringen ikke har noen mulighet for å tolke resultatene i 2013.

Den omfattende endringen gjør at det er svært vanskelig å si om endringene i tallene skyldes en trafikkendring eller om den skyldes omleggingen i datagrunnlaget. Dette kan løses ved at SSB fortsatt publiserer overnattingsstatistikken etter samme metode som i 2012 og tidligere år, parallelt med den nye rapporteringen. Da blir det mulig å sammenlikne, og dermed si noe om den faktiske utviklingen.

Prognosene foran sommersesongen er svake for mange viktige markeder for Norge som reisemål, og det er svært viktig at SSB sørger for at reiselivsnæringen får god dokumentasjon på hvordan turisttilstrømningen er i sommer.

Endringene som tredde i kraft 1. januar 2013 er gjort for å følge rapporteringsstandarden i Eurostat. Dette vil gjøre det enklere å sammenligne de norske overnattingstallene med tallene i øvrige europeiske land, som er svært viktig for å følge utviklingen i overnattinger i Norge og Europa. Flere overnattingsbedrifter blir inkludert i statistikken etter omleggingen, og statistikken vil dermed gi en bredere og riktigere oversikt over norske og utenlandske gjestedøgn ved ulike overnattingssteder i Norge.

Noen av endringene som er gjort er listet under:

  • Bedrifts- og foretaksregisteret er benyttet som populasjonsregister. Man gjør uttrekket på NACE-koder, Hotellvirksomhet (55.1), Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter (55.2) og Drift av campingplasser (55.3). Dette medfører trolig at mange leiligheter og hytter flyttes fra hotellstatistikken til hyttegrendstatistikken.
  • Endringer i kriteriene til bedrifter som blir rapporteringspliktige:

• Hotell større enn 10 senger (fra 20 senger)

• Hyttegrend større enn 3 hytter (som før)

•  Camping større enn 30 enheter, dvs. teltplasser, oppstillingsplasser etc. (fra 50 enheter)

  •  For camping og hyttegrender registreres det nå gjestedøgn i stedet for enhetsdøgn. Tidligere ble det brukt faste omregningsfaktorer mellom enhetsdøgn og gjestedøgn, nå blir gjestedøgn innhentet direkte.

Endringen i rapporteringsrutinene har ført til at statistikken fra 2013 ikke er direkte sammenliknbar med tidligere års statistikk. Det blir dermed et brudd i tidsserien. SSB bør publisere analyser av endringene som er gjort, det vil synliggjøre hvilke konsekvenser disse har for statistikken. Dette vil gjøre overgangen fra gammel til ny rapporteringsmåte mer håndterbar for brukerne av statistikken, og da vil det være mulig å si noe om endringene i 2013 skyldes endringer i antall og type overnattinger eller endringer i datagrunnlaget. Uten disse analysene har vi svært lite faktisk kunnskap om endringene i turisttrafikken i sommer. Denne innsikten er viktig for svært mange i reiselivsnæringen.

Se for øvrig overnattingsstatistikken for april på våre nettsider.

Dette innlegget ble publisert i Analyse. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *