Digitale handlinger og holdninger

«Så så» sa Bastian «Dette må gå i tur og orden. Først skrive opp, og så tenke nøye over saken.» Slik reagerer Politimester Bastian i Kardemomme by på Pølsemakerens krav om at det må handels umiddelbart etter at røverne har brutt seg inn i butikken hans i ly av nattens mulm og mørke. Omtrent slik forholder potensielle Norgesturister seg til ferier, informasjonssanking og bestilling på nett i følge en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført i 60 land. For denne målgruppen er nettet i all hovedsak et funksjonelt verktøy der de kan finne relevant informasjon.

TNS har, på oppdrag fra Innovasjon Norge, analysert datamaterialet fra den internasjonale undersøkelsen «Digital life» som ble gjennomført i 2011. De har sett på hvordan gruppen som er 40+, har høyere utdanning og/eller inntekt, og som har bestilt en ferie de siste 3 årene (online eller offline) i Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland og UK skiller seg fra populasjonen for øvrig i holdninger og handlinger på nett. Det har selvsagt skjedd mye på nett fra 2011 og frem til i dag, både i forhold til hvordan befolkningen bruker nettet og hvilke plattformer de benytter. Det er likevel interessant å se på hvordan denne målgruppen skiller seg fra populasjonen for øvrig i holdninger og motivasjon til nettbruk.

Denne gruppen har brukt nettet i mange år som verktøy både til jobb- og fritidsformål. På tvers av alle markeder skiller de seg fra resten av befolkningen ved at de bruker nettet betydelig mindre som en arena for å bygge og pleie nettverk, kommentere, dele og aktivt reagere på innhold. De bruker derimot nettet i større grad enn resten av befolkningen til å lese kommentarer og anmeldelser andre har lagt ut. «Review sites» er den klart foretrukne kilden for å finne brukerskapt innhold innenfor kategorien reise/ferie og dette er særlig tydelig i UK, Nederland og Tyskland. Andre websider, blogger, forum fra profesjonelle aktører er også viktige kilder til informasjon.

Målgruppen er storforbrukere av tradisjonelle medier også, både TV, radio og aviser, selv om disse mediene nok har gått noe ned fra 2011 og frem til i dag. For å nå ut til denne gruppen er det fremdeles viktig å ha tradisjonelle medier som en sentral del av mediemiksen.

For de av disse som skriver om reiser og ferie på nettet er motivasjonen i stor grad å bidra med råd til andre reisende, rose en aktør de er fornøyd med eller dele erfaringer med andre med felles interesser. Det tyder derfor på at det er mye å hente på å bruke tid og krefter på å legge til rette for kommentarer og reviews. Målgruppen i Nederland og Tyskland forventer i større grad enn befolkningen for øvrig i disse landene tilbakemelding, innflytelse og handling fra mottakeren dersom de poster kommentarer på nettet. Derfor krever det aktiv og seriøs tilstedeværelse der brukerne blir både sett og hørt om man skal lykkes.

Det skjer store endringer i hvordan vi bruker nettet. Vi håper derfor TNS Gallup vil følge opp med en oppdatering av undersøkelsen i 2014, slik at vi kan se hvordan mediebruken og holdningene har endret seg fra 2011.

Les hele rapporten på våre nettsider.

 

 

Dette innlegget ble publisert i Analyse. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *