Bærekraftig utveksling av ideer for en bedre reiselivsframtid

IngunnCostaRicaFotoprivatSpesialrådgiver i Innovasjon Norge Ingunn Sørnes (bildet) besøkte Costa Rica nå i november, som invitert foredragsholder til konferansen «P3 – Planet, people, peace». Tema hun presenterte var Norges arbeid med bærekraftig reiseliv og koblingen mellom forventningene til Norge som reisemål og merkevaren «Norway. Powered by nature». Arrangør var CANAECO, en sterk nasjonal interesseorganisasjon for økoturisme og bærekraftig reiseliv i Costa Rica. Her er Ingunns oppsummering av konferansen og reisen.

Innovasjon Norge har i noen år jobbet for å fylle regjeringens ambisjoner om et mer bærekraftig reiseliv med et konkret innhold. Norsk reiseliv er invitert med i prosjektet gjennom sertifiseringsordninger, kurs og ulike prosjekt, samtidig som vi også har forsøkt å møte den delen av næringen som ønsker å være innovatørene på dette feltet. Det norske bærekraftsarbeidet er etter hvert anerkjent ut over Norges grenser og mange ønsker å ta del i våre erfaringer.

«P3 – Planet, people, peace»

Denne gangen ble vi invitert til Costa Rica. Et land som har jobbet med bærekraft siden 1980-tallet og som har sterke organisasjoner og vernede områder/nasjonalparker – godt tilrettelagt for gjester. Landet har til sammen 25 nasjonalparker og en vernestatus på 25 prosent av landets samlede areal. Fokus på det naturbaserte reiselivet er sterkt og mange er engasjert i temaet, både i formelle organisasjoner og i privat sektor.

«P3 – Planet, people, peace» hadde luft, vind, jord, vann og ild som overordnede temaer og Norge var det eneste europeiske land på talelisten. Alle verdensdeler var representert, og flere land viste sterke og fokuserte strategier og organisasjonsstrukturer.

Et land som ønsker å bygge bærekraft som en nasjonal merkevare er Peru. De kunne fortelle om en fantastisk nasjonal merkevare som tas i bruk i en rekke næringer, for å bygge kjennskap til Peru som land. Reiselivet er bare en av mange næringer som benytter merket og de holdt en imponerende presentasjon av et svært bredt arbeid på området. En sterk merkevare er ingen garanti for innholdet i produktet og her må de levere på mange områder, og mye gjenstår.

Inntrykket jeg sitter igjen med, etter å ha deltatt på en konferanse av et slikt kaliber som dette, er at Norge har en grundighet, samfunnsstruktur, historie, og et ønske om å jobbe for at bærekraft skal være et tydelig element i norsk reiseliv. Men det er også tydelig at vi er langt svakere enn mange andre land når det gjelder formelle strukturer, organisasjoner og «opinionsledere» som taler saken offentlig.

Lærrerikt besøk til Costa Rica

Costa Rica er et velkjent foregangsland innen økoturisme. De har sterke sertifiseringer og merkeordninger som er tatt i bruk av store deler av reiselivet, både i overnatting, aktiviteter, servering, parker. Sertifiseringene står sterkt i «up-market»-segmentet. Jeg bodde selv på en kaffeplantasje, der plantasjen var drevet økologisk og hotelldelen hadde høyeste utmerkelse i Sustainable Costa-Rica, den nasjonale sertifiseringen. Hele konferansen gjennomgikk streng kontroll mens den pågikk, vi sorterte og spiste vegetarmat – og konferansen mottok Blått Flaggs konferansesertifisering på siste dag. Alle billetter utstedt av arrangør var CO2-kompensert, og landet har satt strenge mål om CO2-nøytralitet på internasjonal flytrafikk innen 2016.

En guidet tur på en av Costa Ricas mange kaffeplantasjer hører med. Foto: Ingunn Sørnes/Innovasjon Norge

En guidet tur på en av Costa Ricas mange kaffeplantasjer hører med. Foto: Ingunn Sørnes/Innovasjon Norge

Costa Rica er et land med en gjennomført forvaltning av sine nasjonalparker og vernede områder, gjestevennlig og med utstrakt bruk av sine godt kvalifiserte guider. Selv fikk jeg prøve en guidet tur på kaffeplantasje som satte kaffedrikking inn i et nytt perspektiv. Aktive vulkaner, fantastisk dyreliv – og regnskog ble besøkt, og landet byr på spennende opplevelser, stor gjestfrihet og et engasjert vertskap.

Det er inspirerende, lærerikt og spennende å se hvordan ulike land opererer og håndterer temaet bærekraft i reiselivet og økoturisme. Det er helt klart mange som tøyer grensene ganske langt for hva som er økoturisme, og at mange knytter dette  til det naturbaserte reiselivet uten at det stilles klare krav om sertifisering. Her er vi strenge i Norge, og vi oppfattes som seriøse og troverdige. Det må vi bygge videre på.

Skrevet i Bærekraftig reiseliv, Ikke kategorisert, Merkevare | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

VisitHVEM? Sammen er vi sterkest!

Det er flott med faglige diskusjoner rundt denne viktige saken og vi er glade for Katrine Mosfjeld i VisitOslo sitt innlegg.

Innledningsvis er det tre ting som er viktige prinsipper for oss:

 1. Vårt utgangspunkt er turisten. Det skal være enkelt for turisten å velge Norge som reisemål.
 2. Samarbeid er den eneste måten vi kan vinne kampen om flere turister, i en situasjon med beinharde konkurranse.
 3. Innovasjon Norge og våre tjenester, inkludert Visitnorway, er kun verktøy – ikke et mål i seg selv

Det er mange påstander i Katrine Mosfjeld sitt innlegg til at vi kan gå inn i alle, men vil vil her besvare noen.

Grunnen til at Innovasjon Norges tilsvar handlet mye om søkemotorer og Google er fordi mange av påstandene om temaet i Tellus/New mind sitt innlegg trengte å besvares av noen med ekspertise på området, noe Roar Eriksens innlegg klart viser. Vi er ellers enig i at det er lite lurt å basere sin digitale tilstedeværelse på trafikk fra Google alene. Det skjer hele tiden endringer i algoritmene til Google og Facebook, det blir større konkurranse og mer støy, og vanskeligere å få organisk trafikk fra disse.

Det er derfor viktigst å bruke ressursene på å skape unikt innhold med wow-faktor og reell nytteverdi for turisten, og ikke minst forretningsverdi for destinasjonene. For mange destinasjoner mener vi det gjøres mest effektivt gjennom Visitnorways plattform.

Pilotdestinasjonene Visit Sørlandet og Visit Trondheim beholder eierskapet til sine domenenavn, og har selv pekt de til Visitnorway med en såkalt 301 redirect. Vi mener trafikkøkningen de opplever viser at dette har vært en riktig taktikk for å nå et mål om mer synlighet i søkemotorer, mer trafikk på sidene og dermed mer verdi for medlemmene. Sammen er vi sterkest!

Påstanden om at «Den siste tiden har det blitt viktig for Innovasjon Norge å få norske reisemål til å kvitte seg med sitt eget domene og sin digitale identitet» er direkte feil. Gjennom pilotprosjektet, som Oslo har valgt og ikke å være en del av, har vi fått mange innspill fra referansegruppen som består av landsdels- og destinasjonsselskaper om hva som er viktig for deres digitale tilstedeværelse. To av deltakerne har valgt og utelukkende å bruke sin presentasjon på Visitnorway som sin hjemmeside etter å ha oppgradert denne som en del av piloten. Dette fordi mulighetene som ligger i plattformen er viktigere enn ulempene. Det har aldri vært noe krav fra oss om at du må si opp egen nettside, men pilotdeltakerne har selv valgt å gjøre det.

Da har vi og fått synergieffekter i forhold til Google som har ført til betydelig mer trafikk. Det er altså fullt mulig å gjøre en oppgradering av f.eks. Oslosidene på Visitnorway samtidig som du beholder eget domene.

Vi ønsker også å bygge opp destinasjonene – slik at vi i fellesskap kan jobbe mindre med teknologi og mer merkevarebygging gjennom godt innhold. Vi tror det beste er om destinasjonene jobber med kjerneoppgavene, og utvikling av komplekse og tjenestebaserte web portaler er ofte utenfor dette.

Det vil tidlig i 2014 bli åpnet for mer profilering av destinasjonene, og vi vil og se på mulighetene til å benytte eget domenenavn uten å gjøre en redirect. Det er imidlertid ikke støtte for dette i løsningen idag, og det er noe vi er lydhøre for å diskutere med våre samarbeidspartnere.. Det er forøvrig helt frivillig å delta i prosjektet, og vi tvinger virkelig ingen til noe. Vi prioriterer imidlertid de med et oppriktig ønske og behov for en bred og dyp tilstedeværelse på Visit Norway, for en full kontroll over egen presentasjon vil kreve betydelige menneskelige ressurser til å lage godt innhold.

Når man velger ny webplattform vil det alltid være noen behov og ønsker man ikke får oppfylt med det første, enten det er merkevare-elementer, funksjoner og url’er – slik er det og for pilotene som er på Visitnorway idag. De har allikevel valgt denne løsningen og av fri vilje slettet sitt gamle nettsted. Vi syns det illustrerer fordelene godt. Så vil vi forsøke å redusere eventuelle ulemper så godt som mulig i tiden fremover.

Vi er tydelige på at destinasjonene bør se på hverandre som potensielle samarbeidspartnere, sammen bygge digital synlighet, og på en felles plattform gjøre det enklest mulig å velge Norge, fremfor en av konkurrentene våre.

Dersom dere ønsker mer faktabasert informasjon om prosjektet må dere gjerne høre med oss eller pilotene Sørlandet og Trondheim.

Skrevet i Innhold, Søkemotorer | 4 kommentarer

Presentasjon på WTM

På World Travel Market i London 4.11 var Innovasjon Norge invitert til å presentere Holmenkollen Ski Jump spillene. Spillene og resultatene ble presentert under sporet «Gaming and Gamification in Tourism : opening a new Tourism Experience» og ble tatt godt imot:

Her finner du presentasjonen:

PS: Det er første gang undertegnede bruker Prezi i stedet for Powerpoint, og etter å ha fiklet og knotet i noen timer ble altså resultatet slik.

Skrevet i Ikke kategorisert | Legg igjen en kommentar

Innovasjon Norge sitt tilsvar til Tellus sitt blogginnlegg «Hvor mye er ditt «visit..» domene verdt?»

Etter å ha lest gårsdagens blogginnlegg «Hvor mye er ditt «visit..» domene verdt?» fra Richard Veal og Michael Borge i Tellus, så er det så mange påstander de kommer med som går i motsatt retning av hva Visit Norway oppfatter som riktig vei å gå for næringen.

Det var så mange påstander som Innovasjon Norge  ikke kjenner seg igjen i, at vi ba Roar Eriksen, en uavhengig ekspert på søkemotoroptimalisering, se på bloggeinnlegget for å kommentere påstandene Tellus kommer med.

Roar Eriksen har fartstid fra Google, og regnes som en av Norges fremste eksperter innenfor digital synlighet. Han har sikret en rekke norske og internasjonale virksomheter gode, organiske oppføringer på Google, og har gitt råd på nasjonalt nivå i en årrekke.

Dette er hans syn på saken:

«Visitnorway har begynt å sentralisere destinasjonene på et domene. Dette mener jeg er den smarteste måten og presentere Norge på i forhold til digital markedsføring.

Digital markedsføring handler om autoritet og ”trust”.

Se hva Matt Cutts, sjef for webspam i Google sier om digital/sosial markedsføring. Dette er mye enklere med en  «én-domene strategi»:

 

I forhold til de andre destinasjonssidene, er Visit Norway overlegen i sosial markedsføring. De blir delt flest ganger, og i web-mentions kan ingen sammenlignes med dem:

Domain Metrics

 

Tabellen viser estimerte tall MOZ. Tall fra Facebook og Twitter kan man multiplisere med 100.

Ut i fra et SEO perspektiv, er det alltid en fordel og fokusere på det jeg velger å kalle en «én-domene strategi», siden man da kan bygge én stor autoritet istedetfor flere små. Nettstedet vil slik få mer innhold. Navnet i domenet har fått mindre og mindre betydning i Google sin verden, og ved siste oppdateringen fra Google (HummingBird), har det lite å si. Matt Cutts fra Google kom i mars 2011 med følgende uttalelse om dette:

Den klare fordelen med å ha en én-domene strategi gjør også at det er enklere å få mindre duplicate content, som er et av de største problemene Google har med tanke på indeksering.

Nå har destinasjonsselskaper som www.VisitTrondheim.no lagt sine sider under Visit Norway. Alle destinasjonsselskapene burde gjøre det samme som VisitTrondheim, da de får mye ekstra utbytte av autoriteten fra Visit Norway. Jeg har tilfeldig valgt ut noen nettsider som jeg sammenligner med Visit Norway med tanke på autoritet. Page Rank og synlighet vil være mye høyere hvis man kommer inn under paraplyen til Visit Norway.

Pagerank

 

Her ser man at Visit Norway er en klar vinner når man vurderer faktorer som omhandler autoritet. De har også absolutt den høyeste Page ranken i reiselivsbransjen.

Pagerank2 Pagerank3

 

 

 

 

 

Ved å flytte innholdet fra VisitTrondheim.no til visitnorway.com så har de gått fra 5 til 7 i Page rank på Top Level Domain. Det er merkbart stor forskjell.

Her er en visuell forklaring på hvorfor strategien til Visit Norway er den beste:

single domain

 

Fordelen med å samle alt, er jo faktisk også at alle destinasjoner som flytter seg over til Visit Norway gjør faktisk alle under den paraplyen enda bedre.

Mister destinasjonsselskapene noe ved å flytte domenet til Visit Norway?
Destinasjonselskapene gjør en redirected med en 301 av deres domener til Visit Norway. Gjøres dette korrekt mot Google, mister man ingenting av de organiske søkene, man blir faktisk bare bedre med tanke på at man får hjelp fra autoriteten og fra alle de andre destinasjonsselskapene.

Dersom VisitTrondheim.no  igjen ønsker å ta kontrollen over sitt eget domene, trenger de ikke å starte på nytt. Visit Norway vil da gjøre en total redirect 301 tilbake til deres domene, motsatt av hva som blir gjort i dag.

Roar Eriksen»

http://www.linkedin.com/in/roareriksen

Skrevet i Innhold, Søkemotorer | 3 kommentarer

Presentasjon på Norwegian Digital Travel Conference

Den første Norwegian Digital Travel Conference gikk av stabelen i Kristiansand 22-23.10.2013 og  konferansen var profesjonelt gjennomført til fingerspissene, og med et faglig innhold som var helt på høyde med det beste som finnes «uttaskjærs».

Innovasjon Norge var samarbeidspartner til arrangementet, og presenterte prosjektet «Ny struktur for destinasjoner på visitnorway.com». Vi gleder oss alt til neste år konferanse!

Her finner du presentasjonen:

Skrevet i Innhold, Innovasjon, Markedsføring | Merket med | Legg igjen en kommentar

Fortsatt vekst i internasjonale turistankomster

En fersk rapport fra UNWTO viser at det var 747 millioner internasjonale turistankomster på tvers av landegrenser fra januar til august i år. Dette er 5 prosent flere ankomster sammenlignet med samme periode i 2012.

Veksten har vært jevn gjennom hele året, med juni som toppmåned med en økning på hele 6 prosent. Det betyr at juni rundet 100 millioner ankomster som er en rekordmåling for denne måneden siden UNWTO startet World Tourism Barometer i 2003.

ankomster

Det hyggelige er at Europa, som allerede har den største andelen av turisttrafikken, leder an veksten med 5 prosent. Dette utgjør rundt 20 millioner flere ankomster.
For årets åtte første måneder har vi ikke antall ankomster til Norge, men antall hotellgjestedøgn viser dessverre en nedgang fra utlandet på én prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen fordeler seg både på store volummarkeder slik som Tyskland og Danmark, men også på mindre markeder slik som USA og Sør-Europa. Et lyspunkt er at det var 67 prosent flere overnattinger fra Kina ved norske hotell sammenlinget med samme periode i fjor.

Last ned rapporten på Innovasjon Norges markedsdatasider

Skrevet i Analyse, Markedsføring, Statistikk | Merket med , | Legg igjen en kommentar

@INreiseliv + facebook.com/innovasjonnorgereiseliv

Twitter og Facebook IN reiseliv

Innovasjon Norge reiseliv ønsker å bli mer sosial og har opprettet side på Facebook og konto på Twitter.

Hvorfor er vi i sosiale medier?
# Vi ønsker en tettere dialog med våre samarbeidspartnere og alle andre som ønsker å følge oss
# Vi ønsker å være mer synlige og tilgjengelige med våre tjenester i flere kanaler.
# Vi tror at gode historier og nyheter med fordel kan deles i ulike format, men hjemmeadressen vår vil fortsatt være www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Hvorfor følge oss i sosiale medier?
# Vi formidler siste nytt fra Innovasjon Norge reiseliv – også i sosiale medier
# Vi ønsker å holde våre følgere oppdatert på relevante arrangementer, kurs, nyheter og alle andre små og store hendelser
# Innovasjon Norge inviterer til ulike møteplasser året gjennom. Hold kontakten med oss og hverandre på nett utenom bransjetreffene

… men ikke nok med det!
# Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin kan følges på @perarnetuftin (Twitter) eller blogg http://perarnetuftin.wordpress.com

Her er det bare gode grunner til å holde seg oppdatert – vi håper du blir med oss!

Twitter:                   @INreiseliv
Facebook:               facebook.com/innovasjonnorgereiseliv

Skrevet i Ikke kategorisert | Legg igjen en kommentar

Hva betyr nye toppdomener for reiselivsbransjen?

ICANN åpnet for nye toppdomener for en stund tilbake, og nå er det klart hvilke domener som er søkt. Dette åpner nye muligheter og trusler for markedsføring i vår bransje.

Foto: Icann New Top Level Domains Tld Gtld Sign22 by felixart05

Foto: Icann New Top Level Domains Tld Gtld Sign22 by felixart05 – http://fav.me/d6iedhz

Tidligere har reiselivsbransjen i stor grad benyttet internasjonale toppdomener som .com, .net, .org og .info, samt ulike landsdomener i markedsføring. I årene fremover kommer det imidlertid hundrevis av nye muligheter.

10 interessante toppdomener (og variasjoner av disse) som vi kommer til å se i vår bransje fremover:

 1. booking
 2. christmas
 3. cruise/cruises
 4. fly
 5. guide
 6. holiday
 7. hotel/hotels (booking.com har søkt begge)
 8. reise/reisen
 9. tour/tours
 10. viking

Legitime eiere av varemerker har mulighet til å beskytte sine rettigheter, blant annet i et såkalt clearinghouse, men det er uansett en god ide å ta dette inn over seg så snart som mulig, og starte tankarbeidet for hvilke domenenavn man vil benytte fremover, eller om det er domener man ønsker å beskytte.

For Visit Norway sin del anskaffet vi for en tid tilbake norway.travel for å beskytte domenet, uten at vi aktivt har markedsført det av den grunn. Man kan nå tenke seg at vi i Tyskland får norwegen.reisen som mulig domene, eller hva med norwegian.christmas for de som vil markedsføre julen i Norge? Eller norway.tours for turoperatører?

Én ting er ihvertfall sikkert, det blir mange spennende muligheter for domenenavn fremover, og varemerkeeiere bør derfor snarest mulig i tankeboksen.

Sjekk selv på ICANNs sider for de nye toppdomenene.

Skrevet i Innovasjon, Markedsføring, Merkevare | Merket med | 2 kommentarer

Ny mal for kampanjer på visitnorway.com

Som presentert på kick-off 5.9 har vi en splitter ny mal for hvordan kampanjer presenteres på visitnorway.com.

Let there be northern lights - ny kampanje

Let there be northern lights – ny kampanje. Trykk på bildet for å komme til kampanjen

Tanken  er å gjøre det smått og godt; gi turisten «REASONS TO GO» med profilerende bilder, video og lekre presentasjoner, og salgsutløsende «GO» med konkrete produkter. Dette er med andre ord ikke et malverk for informasjonstunge sider.

De første kampanjene er nå produsert og ligger klare. Her kan du se et utvalg:

Nordlys (Storbritannia)

Sikker på sne (Danmark)

Горнолыжный отдых в Норвегии (Russland)

Skifahren in Norwegen (Tyskland)

Bättre skidåkning i Norge (Sverige)

Sidene er utviklet etter gode innspill fra våre partnere – både landsdelsselskaper og kommersielle aktører. Målet har vært å både ivareta turistens ønske om inspirasjon og godt innhold, og partnernes behov for effekter i form av salg eller klikk til egne sider.

De nye malene er fleksible og gjør oss i stand til å sette sammen sider som er optimalt tilpasset kampanjens budskap og mål. Fortsatt er det imidlertid slik at vi er helt avhengig av godt innhold fra våre partnere som gjør at turisten har lyst å vite mer eller booke opplevelsene vi markedsfører.

Resultater så langt: den nye malen gir vesentlig høyere konverteringsrate (i form av klikk) til kampanjedeltakerne enn hva som er vanlig på visitnorway.com.

Skrevet i Design, Innhold, Innovasjon, Markedsføring | Merket med , | 1 kommentar

Derfor er det lønnsomt å satse på kulturturisten

De som søker kulturopplevelser og autentiske norske opplevelser hadde et høyere forbruk enn den typisk fysisk aktive turisten. Dette mønsteret går igjen bland de norske og utenlandske turistene som besøkte Norge sommersesongen 2012.

Dette er turister som besøker historiske steder, bygninger og museer. Er opptatt av lokal mat, historie og levemåte, og besøker gjerne teater og konserter. Blant utenlandske turister er kulturgruppen den klart største gruppen, hvor nesten 8 ut av 10 turister hører inn. Men også natur- og aktivsegmentet er forholdsvis store, idet omtrent halvparten av de utenlandske turistene i sommersesongen hører inn her.
graf_kultur

Målgruppeundersøkelsene Innovasjon Norge har gjennomført i en rekke av våre største utenlandsmarkeder viser at potenselle turister er i tvil om Norge er et egnet land for kulturopplevelser, de vet rett og slett ikke hva Norge har å by på innenfor dette området. Kan de lære noe nytt og utvide horisonten her?  Mange har et bilde av et øde og isolert land med store og kanskje litt utilnærmelige naturområder. Derfor må vi bli flinkere til å fortelle den spennende historien om Norge, og at Norge er et egnet sted for sosiale aktiviteter og møter med mennesker og lokal befolkning.

Foruten det vakre landskapet er det en levende kultur langs hele vår langstrakte kyst med et rikt utvalg av fersk sjømat og lokale spesialiteter. Denne historien må vi fortelle!

Les presentasjonen holdt under norsk-russiske kulturdager på Innovasjon Norges markedsdatasider.

 

Skrevet i Analyse, Markedsføring, Statistikk | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar